PORTAL PZGiK GUGiK

Autor: RB


Kalkulator opłat za dane geodezyjne i kartograficzne:

Zasób:


Zbiór danych:


Rodzaj danych (nazwa materiału zasobu):


Dane (parametry materiału zasobu):


Zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu:


Sposób udostępnienia materiałów zasobu:


* Na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych złożoną wraz ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów. Opłata za wydruk jest ustalana zgodnie z tabelą nr 16 lp. 1.
** Informacja generowana przez kalkulator prezentuje poglądową kwotę opłaty za dane geodezyjne i kartograficzne i nie może stanowić podstawy jakikolwiek roszczeń w tym zakresie. Ostateczną wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia, zgodnie z art. 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ udostępniający utrwala w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Treść zasad obliczania opłat za dane geodezyjne:
ustawa z 5 czerwca 2014r.
i zmiany wprowadzone:
ustawą z 24 czerwca 2016r. i ustawą z 16 kwietnia 2020r. oraz ustawą z 22 lipca 2022r.
a także aktualizacja stawek podstawowych wprowadzona:
obwieszczeniem z 12 października 2023r.